ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เราก้าวเข้าสู่ web 3.0 แล้วนะคราบ อะไรคือเว็บ 3.0 แล้ว 1.0 และ 2.0 คืออะไรเหรอ ?
 ใช้แล้วครับ เราผ่านเว็บ 1.0, 2.0  และกำลังจะก้าวเข้าสู่เว็บ 3.0 มีการให้นิยามสั้นๆ ของแต่ละยุคดังนี้ครับ
"Web 1.0 = Read Only, static data with simple markup
Web 2.0 = Read/Write, dynamic data through web services
Web 3.0 = Read/Write/Relate, data with structured metadata + managed identity"

  web 1.0 เป็นการสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อ นำเสนอข้อมูลจากผู้เขขียน website เป็นการสื่อสารทางเดียวเท่านั้น ผู้อ่านไม่สามารถโต้ตอบหรือเสอนข้อมูลต่างๆได้

 web 2.0 เป็นเว็บที่สร้างขึ้นมาโดยอาจจะมีการนำเสอนเนื้อหาจากผู้สร้างเว็บ หรืออาจจะเป็นการนำเสนอข้อมูลจากบุคคลทั่วไปโดยผ่านเว็บที่สร้างขึ้น และมีการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ขัดเกลาความรู้และความถูกต้องของข้อมูล และเป็นการต่อยอดความรู้ต่อกันไปเรื่อยๆ ข้อมูลที่ใช้เป็นทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว

 web 3.0 เป็นการพัฒนาขึ้นมาจาก web 2.0 แต่จะเพิ่มในส่วนของการจัดการข้อมุลความรู้ให้อยู่เป็นหมวดหมุ่มากยิ่งขึ้น โดยจะพยายามแบ่งเนื้อหาแต่ละเรื่อง ที่อยู่ในเรื่องเดียวกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดัยวกัน โดยใช้รูปแบบ Metadata ซึ่งก็คือการนำข้อมูลมาบอกรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ นั่นเอง ซึ่งอาจจะเรียกว่า Tag ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายในอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


อ้างอิง
เนื้อหา
http://www.krapalm.com/2010/05/web-3-
http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/301/
ภาพ
http://sonyukt.blogspot.com/2009/01/web-10-web-20-web-30-website.html

1 ความคิดเห็น: